Garantie

Garantie en aansprakelijkheid schutting

Tuinspecialist.nl B.V. verleent 10 jaar garantie op de materialen van de schutting. Denk hierbij aan houtschimmel en betonrot. 

Voor het overige geldt de wettelijke garantie. De aansprakelijkheid van Tuinspecialist.nl B.V. is steeds beperkt tot het bedrag waarop onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. 

De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten. 

U vrijwaart Tuinspecialist.nl B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die schade lijden in verband met de uitvoering van de overeenkomst. 

Tuinspecialist.nl B.V. kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gehouden voor schade toegebracht aan kabels, leidingen, etc. in de ruimste zin van het woord. 

Met uitzondering van de garantietermijn vervalt iedere aanspraak één jaar na plaatsing. 

Schade als gevolg van verzakkingen van de ondergrond van uw constructie vallen niet binnen de garantie. 

Het oxideren van ijzerwaren valt tevens buiten de garantie. Tevens valt weerschade, waaronder ook stormschade valt, buiten de garantie.

Omdat hout een natuurproduct is kunnen we helaas geen garantie verlenen op krimpvorming, scheurvorming en al het andere wat hout kan doen.

Garantie en aansprakelijkheid overkapping

Tuinspecialist.nl B.V. verleent 10 jaar garantie op houtrot en betonrot.
Tevens verlenen wij 10 jaar garantie op eventuele lekkages. 

Wij raden het zelf altijd aan om de onbehandelde douglas delen elke 2 jaar te behandelen met een douglas beits/olie, deze zijn te vinden in onze webshop.

Voor het overige geldt de wettelijke garantie. De aansprakelijkheid van Tuinspecialist.nl B.V. is steeds beperkt tot het bedrag waarop onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. 

De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten. 

U vrijwaart Tuinspecialist.nl B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die schade lijden in verband met de uitvoering van de overeenkomst. 

Tuinspecialist.nl B.V. kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gehouden voor schade toegebracht aan kabels, leidingen, etc. in de ruimste zin van het woord. 

Met uitzondering van de garantietermijn vervalt iedere aanspraak één jaar na plaatsing. 

Schade als gevolg van verzakkingen van de ondergrond van uw constructie vallen niet binnen de garantie. 

Het oxideren van ijzerwaren valt tevens buiten de garantie. Tevens valt weerschade, waaronder ook stormschade valt, buiten de garantie.

Omdat hout een natuurproduct is kunnen we helaas geen garantie verlenen op krimpvorming, scheurvorming en al het andere wat hout kan doen.