Plaatsingsvoorwaarden

Plaatsingsvoorwaarden schutting

 • U moet ervoor zorgen dat: - u aanwezig bent bij de plaatsing om de juiste lijn van de schutting, de hoogte van de schutting en de liggingsplaats van kabels, leidingen e.d. in de grond aan te geven; -
 • De plaats waar de werkzaamheden worden verricht vrij zijn van puin, bestrating, boomstronken, wortels, afgebroken palen, fundering en andere overtollige materialen; 
 • Vóór plaatsing verwachten wij dat de tuinen evt. zijn opgehoogd om te voorkomen dat de schuttingen langere tijd te hoog staan en kunnen hellen bij extreme wind. 
 • Wij op de afgesproken tijd toegang krijgen tot de plaats waar de schutting moet worden geplaatst en u ons tijdig waarschuwt (minimaal 14 dagen) als de plaatsing niet door kan gaan
 • De losplaats van de schutting niet meer dan 25 meter verwijderd is van de plek waar de schutting wordt geplaatst; 
 • Er ten behoeve van gaten minimaal 50 cm werkruimte is; (Dit mag ook een 1 zijde zijn, we kunnen de schutting strak ergens tegen aan zetten als de grond maar schoon is) 
 • De grond geschikt is om een schutting te plaatsen: wij adviseren grondverbetering (geel/goud zand) aan te brengen om verzakkingen te voorkomen 
 • Wij kosteloos gebruik kunnen maken van in redelijkheid gewenste overige voorzieningen.

Indien de monteurs van ter plekke, constateren dat zij niet kunnen beginnen met de bouw, daar de bouwlocatie niet in overeenstemming is met de hierboven omschreven voorwaarden, en wij niet met de werkzaamheden kunnen beginnen zullen er extra montage- en reiskosten van 1 dag, met twee monteurs in rekening worden gebracht. Mochten wij door het niet voldoen aan de plaatsingsvoorwaarden niet kunnen plaatsen hanteren wij altijd een prijs van €695,- excl. Btw voor het terug komen van een andere dag exclusief transport kosten.

Mocht de grond te nat zijn door het weer kunnen beide partijen hier niks aan doen en zullen er ook geen kosten worden gerekend.

Gebreken en klachten

De geplaatste schutting dient aan de overeenkomst te beantwoorden. Na plaatsing inspecteert u de schutting en dient u zichtbare klachten direct door te geven. Tuinspecialist.nl B.V. zal klachten binnen een redelijke termijn onderzoeken en indien nodig het product vervangen of herstellen.

Plaatsingsvoorwaarden overkapping

 • U moet ervoor zorgen dat: - u aanwezig bent bij de plaatsing om de juiste positie, de hoogte van de overkapping en de liggingsplaats van kabels, leidingen e.d. in de grond aan te geven; -
 • De plaats waar de werkzaamheden worden verricht vrij zijn van puin, bestrating etc.
 • Vóór plaatsing verwachten wij dat de plaats waar de overkapping komt evt. is opgehoogd.
  De plaats waar de overkapping geplaatst dient te worden moet een geel zand bed liggen van 20cm diepte.
  Door dit geelzand kunnen wij de poeren en bandjes goed monteren.
 • Wij op de afgesproken tijd toegang krijgen tot de plaats waar de overkapping gemonteerd moet worden en u ons tijdig waarschuwt (minimaal 14 dagen) als de plaatsing niet door kan gaan
 • Wij kosteloos gebruik kunnen maken van in redelijkheid gewenste overige voorzieningen.

Gebreken en klachten

De geplaatste overkapping dient aan de overeenkomst te beantwoorden. Na plaatsing inspecteert u de overkapping en dient u zichtbare klachten direct door te geven. Tuinspecialist.nl B.V. zal klachten binnen een redelijke termijn onderzoeken en indien nodig het product vervangen of herstellen.